-- مشاهده تور استرالیا--

مدارک جهت اخذ ویزای استرالیا: 

1 – پاسپورت با حداقل یکسال اعتبار و در صورت داشتن پاسپورت قدیم

2 – دو قطعه عکس 5 /4 × 5 / 3

3 – شناسنامه

4 – مدارک شغلی ( کارمند بخش دولتی ( حکم کار گزینی – کارت پرسنلی – 6 عدد فیش حقوقی

بخش خصوصی ( گواهی شغلی – روزنامه رسمی – آگهی تاسیس – آخرین روزنامه رسمی – قبض پرداخت مالیات  - لیست بیمه

پرسنل و در صورت داشتن قرارداد شرکت با شرکت های دیگر)

مشاغل آزاد :( جواز کسب – قبض پرداخت مالیات – اجاره نامه یا سند مالکیت محل فعالیت – لیست پرسنل – کاتالوگ – تائیدیه

جواز از اتحادیه )

5 – سند مالکیت منزل

6 – سند ازدواج

7 – سابقه بیمه

8 – دفترچه بیمه

9 – پرینت بانکی  6 ماه گذشته

10 – تمکن مالی

11 – در صورت داشتن سهام

12 – در صورت دارا بودن سپرده بانکی

13 – کارت پایان خدمت

14 – سند ماشین

تذکر : شرکت هایی  که جزء تحریم می باشد مدارک شغلی نباید ارائه گردد .

برای عضویت در خبرنامه، اطلاعات زیر را وارد کنید.
 
یا
 
Yandex.Metrica