ویزا H3:

کار آموز غیر مهاجرتی و یا ویزیتور تبادل آموزش خاص

این دسته ویزای غیر مهاجرتی به ملیت های خارجی این فرصت را می دهد تا به صورت موقت به عناوین زیربه آمریکا سفر کنند:

کارآموز: برای آموزش دیدن در هرزمینه ای غیز از زمینه ی پزشکی و زمینه ای که در کشور  کارآموز وجود نداشته باشد. 

ویزیتور تبادل آموزش خاص: برای شرکت کردن در برنامه ی آموزشی که برای آموزش عملی و تجربه در آموزش کودکان با ناتوانی های ذهنی، فیزیکی و عاطفی تهیه شده است.

کارآموزان H3 باید توسط یک فرد و یا سازمان برای اهداف آموزشی در زمینه های زیر دعوت شوند (زمینه های آموزشی تنها محدود به موارد زیر نمی باشد):

کشاورزی

تجارت

ارتباطات

مالی

دولتی

حمل و نقل و دیگر حرفه ها

هدف این دسته از آموزش ها کار در آمریکا نیست و به هدف آموزش های مرتبط با شغل و کارکردن در خارج از آمریکا برنامه ریزی شده اند.

برای آموزش در دسته های H3 یک کار فرما و یا سازمان باید موارد زیر را اثبات کند:

--آموزش مشخص شده در کشور زادگاه  کارآموز وجود نداشته باشد.

--کار آموز در موقعیت انجام تجارت و یا در موقعیتی که شهروندان و کارگران موقت در آن در حال کارند قرار نخواهد گرفت.

--کار آموز در کار تولید دخالت داده نخواهد شد مگر اینکه ضمنی باشد و یا یکی از موارد جدایی ناپذیر برنامه ی آموزشی باشد.

--کارآموز در خارج از آمریکا برای اشتغال از این برنامه ی آموزشی بهره خواهد برد.

هر تقاضانامه برای کارآموز باید شامل مواردی باشد که:

--نوع آموزش و ساختار برنامه ی آموزشی را توصیف کند.

--نسبت زمان اختصاص داده شده به کار تولیدی را مشخص کرده باشد.

--تعداد ساعاتی که در کلاس و یا در آموزش کار صرف می شود را مشخص کرده باشد.

--حرفه ای را که کارآموز برای آن آموزش می بیند را توصیف کرده باشد.

--دلیلی را که چنین آموزشی در کشور محل زندگی کار آموز قابل دستیابی نیست و اینکه چرا برای کارآموز ضروری است تا در آمریکا آموزش ببیند را مشخص کند.

--منبع هر گونه پولی که توسط کارآموز دریافت می شود و هر بهره ای که کار فرما و یا سازمان از این کارآموزی می برد را مشخص کند

 ویزیتور تبادل آموزش های خاص:

برای تایید ویزای H3محدودیت عددی وجود دارد و بیشتر از 50 نفر در یک سال مالی برای گرفتن ویزا تایید نمی شوند.

تقاضانامه ی H3 باید توسط یک سازمانی که دارای پرسنل حرفه ای و آموزش دیده و برنامه هایی که برای آموزش به کودکان با معلولیت های خاص است، ثبت شود. این تقاضانامه باید دارای موارد زیر باشد:

--توصیفی از آموزشی که به کارآموز داده می شود.

--توصیفی  از کارمندان حرفه ای سازمان

--توصیفی از شرکت کردن کارآموز در برنامه ی آموزشی

چگونه اقدام کنیم؟

برای گرفتن ویزای H3 سازمان مربوطه آمریکایی باید یک فرم I-129 برای کارآموزان  ثبت کند  که با ید دارای اطلاعات گفته شده باشد.

مدت اقامت در آمریکا: در صورتی که تقاضانامه ی کار آموز مورد تایید واقع شود، کارآموز اجازه دارد تا برای بیشتر از 2 سال در آمریکا بماند. اگر تقاضانامه برای ویزیتوری تبادل آموزش های خاص تایید شده باشد، کار آموز می تواند تا بیشتر از 18ماه در آمریکا اقامت داشته باشد.

خانواده ی همراه کارآموزان:

همسر کارآموز و فرزندانی که زیر 21سال سن دارند به عنوان H4 اجازه ی همراهی او را دارند اما اجازه ی کار در آمریکا را نخواهند داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

برای عضویت در خبرنامه، اطلاعات زیر را وارد کنید.
 
یا
 
Yandex.Metrica